Kumppaniksi?

Mitä ulkoistaminen on?


Ulkoistaminen tarkoittaa yrityksen tiettyjen toimintojen ostamista ulkopuoliselta yritykseltä. Ulkoistamisen perusteena ovat organisaation tavoitteet, jotka määrittelevät tavoitteet ja miten toiminnan tulisi kehittyä ulkoistamisen myötä.

Monet yritykset jättävät ulkoistamatta nimenomaan kustannusten takia, mutta taloudellinen näkökulma on yksi merkittävimmistä päätöksenteon kriteereistä. Näkökulmaa tarkasteltaessa kannattaa ajatella palvelukokonaisuutta ja vastaavaa palvelutasoa itse toteutettuna.

Toimittajan valinnassa olellisimpia kriteereitä ovat toimittajan osaaminen ja resurssit, kokemus ulkoistamisesta, sekä kyky ja halu kehittää toimintaa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Pyrimme toteuttamaan asiakkaalle helppokäyttöisen ja mutkattoman palvelukonseptin.

Uusimpien teknologioiden tunteminen ja laaja toimialansa tuntemus ovat tärkeimpiä tekijöitä palvelujen tarjoajaa valitessa.

Mitä kannattaa ulkoistaa?


Ydintoimintaan keskittymisen myötä resurssit pystytään suuntaamaan täsmällisemmin sinne, missä tuotetaan eniten lisäarvoa asiakkaille, ja samalla tehottomat toiminnot poistuvat rasittamasta tehokkuutta.

Tärkeimpiä syitä ulkoistamiseen on halu erikoistua, keskittyä omaan ydinosaamiseen sekä toimintojen tehostaminen. Ydintoimintaan keskittymisen myötä resurssit pystytään suuntaamaan täsmällisemmin sinne, missä tuotetaan eniten lisäarvoa asiakkaille, ja samalla tehottomat toiminnot poistuvat rasittamasta sisäistä tehokkuutta.

Ulkoistamispäätöksessä on kannattavaa miettiä, mitä halutaan ulkoistaa ja mitä ulkoistamisella halutaan saavuttaa.

Palvelukokonaisuutemme on suunniteltu kattamaan asiakkaidemme kaikki tarpeet. Asiakas voi ulkoistaa meille koko tietotekniikkansa tai vain tietyn osa-alueen siitä.

Ulkoistamisen hyödyt


Onnistunut ulkoistus tuo mukanaan ilmeisiä hyötyjä:

- Yritys voi keskittyä ydinosaamiseensa ja samalla hyötyä kumppanin IT-osaamisesta.

- Hyvillä kumppanuuksilla yritys saa lisää uskottavuutta ja luotettavuutta.

- Vähentämällä investointeja vapautuu resursseja muuhun käyttöön.

- Kiinteät kustannukset tulevat muuttuviksi. Ulkoistamis- palvelua pitää myös kehittää siten, että se vastaa yrityksen ajan kanssa muuttuvia tarpeita.

- Työviihtyvyys ja -tehokkuus, Kun laitteet ja palvelut toimivat työn tekeminen on mielekkäämpää

- Ongelmatilanteissa teknistä tukea on helposti ja nopeasti saatavilla.Olemme palveluntarjoaja, joka on tietoinen, siitä ovatko asiakkaat tyytyväisiä tuotteisiin ja palveluihin. Kehitämme myös tuotteitamme ja palveluita, ilman että asiakas sitä erikseen vaatii.